Wat is de DISC-analyse?

De DISC-analyse is een persoonlijkheidsanalyse waarmee je jezelf en anderen leert te begrijpen in termen van hun communicatiestijl, gedrag en kernwaarden. Deze analysemethode is vooral handig voor werksituaties en is begin 20e eeuw ontwikkeld door Dr. William Moulton Marston. Inmiddels zijn er talloze boeken over geschreven. Misschien ken je de boeken van Thomas Erikson wel met hun tikkeltje provocerende titels als ‘Omringd door idioten’, ‘Omringd door psychopaten’ en ‘Omringd door slechte bazen’. 

Met die titels wil Erikson niet zeggen dat mensen écht idioot of een slechte baas zijn. Hij bedoelt ermee dat ieder mens een bepaalde voorkeursstijl heeft voor de communicatie, manier van werken en omgaan met stress-situaties (op het werk en vaak ook daarbuiten). Botsingen tussen collega’s of tussen werknemers en leidinggevenden ontstaan volgens hem doordat jullie voorkeursstijlen niet matchen. Als je dan niet naar de ander toe beweegt, dan verlies je elkaar in het contact. 

Let op: voorkom hokjesdenken

Het gevaar van de DISC-profielen is om in hokjes te denken (“Oh, ik ben gewoon blauw” of “Ja, zij is rood. Daarom matcht het niet!”). Daar zijn wij zeker geen voorstander van. Besef daarom dat mensen geen DISC-profiel zijn, maar alleen meer het gedrag van het ene dan van het andere profiel zullen vertonen. 

Je kunt meerdere DISC-profielen hebben, je in verschillende situaties anders opstellen en ook dingen uit een bepaald profiel niet herkennen. We zijn allemaal unieke mensen. En mensen zijn nu eenmaal niet in hokjes te plaatsen. 

Uitleg DISC-profielen

Er zijn 4 verschillende DISC-profielen. Elk DISC-profiel heeft een eigen kleur. In grote lijnen gaan de DISC-profielen ervan uit dat je voorkeursstijl (op het werk) op twee assen te plaatsen is:

 1. Ben je introvert of extravert? Dus laad jij meer op van op jezelf zijn of juist van in contact zijn met anderen? Ben jij outgoing of meer afwachtend?
 2. Ben je meer taakgericht of mensgericht? Ligt jouw focus op een goed resultaat, doelen behalen en kloppende feiten of meer op een fijne werksfeer en leuk contact?

Als je vanuit die twee assen kijkt, kun je mensen in 4 categorieën onderverdelen:

 1. Blauw (correct en conformerend): bescheiden, analytisch, correct, gedetailleerd, systematisch, perfectionistisch, gereserveerd en sceptisch.
 2. Rood (dominant en daadkrachtig): besluitvaardig, competitief, strijdlustig, dominant, leidingnemend, direct en resultaatgericht.
 3. Groen (sociaal en stabiel): sociaal, gevoelig, rustig, behulpzaam, doordacht, punctueel, afwachtend en meegaand.
 4. Geel (inspirerend en interactief): optimistisch, initiatiefrijk, innovatief, praterig, creatief, entertainend, sociaal, extravert, chaotisch en gefocust op de grote lijnen.

Bron: Jacob van der Wal

Weet jij niet wat je passie is?

En wil je dat ontdekken?

Je passie geeft je energie, voldoening en kracht omdat je bezig bent met iets wat je werkelijk belangrijk vindt. En dat vinden we bij 365 belangrijk! Een fijn en ontspannen leven terwijl je doet wat je het allerliefste doet. Maar wat als je niet weet wat je passie is? Of juist het gevoel hebt 100 passies te hebben? Doe dan deze gratis mini-training!

Er bestaan allerlei betaalde DISC-analyses om te ontdekken wat jouw DISC-profiel is. Maar waarschijnlijk geven de profielen hieronder je al een eerste idee welk DISC-profiel of welke 2 profielen het beste bij jou passen. 

Blauw DISC-profiel

 • Je bent een goede analyticus en hebt veel oog voor detail.
 • Je gaat grondig te werk en baseert je graag op feiten, cijfers en procedures.
 • Je bent niet de snelste beslisser, omdat je graag een goede afweging maakt.
 • Je vermijdt risico’s liever en bent in die zin voorzichtig.
 • Je bent efficiënt in je communicatie. Als je iets zegt, dan doet dat er ook echt toe. 
 • Je kunt afstandelijk overkomen.
 • Je houdt je liever op de achtergrond in groepen, tenzij je echt iets toe te voegen hebt.
 • Je gaat zorgvuldig te werk en werkt het liefst volgens vaste methodes.
 • Je bent diplomatiek en neemt de belangen van meerdere mensen mee in je keuzes. 
 • Je kunt kritisch of sceptisch overkomen.
 • Je bent terughoudend in de keuzes die je maakt.

Rood DISC-profiel

 • Je neemt van nature het voortouw in groepen.
 • Je hebt een goede focus op het einddoel.
 • Je bent ambitieus en stelt graag grote doelen.
 • Je kunt snel beslissingen nemen.
 • Je bent strijdlustig en geeft niet snel op om je doelen te behalen.
 • Je kunt wat dominant overkomen, omdat je direct communiceert en het liefst ziet dat dingen op jouw manier gebeuren.
 • Jouw tempo ligt hoog.
 • Je vindt het niet spannend om risico’s te nemen.
 • Je geeft zonder moeite je mening. 
 • Je kunt onbewust soms bot of ongevoelig overkomen.

Groen DISC-profiel

 • Jij bent rustig en stabiel. Jij zult niet snel een uitbarsting hebben.
 • Je neemt liever niet het voortouw, maar volgt de keuzes die anderen maken.
 • Je bent vriendelijk, aardig en makkelijk in de omgang.
 • Je bent een goede luisteraar.
 • In je communicatie ben je voorzichtig, waardoor je niet altijd uitspreekt wat je vindt.
 • Je laat makkelijk over je heen lopen.
 • Beslissingen nemen doe je relatief langzaam.
 • Je hebt een voorkeur voor dingen doen zoals je ze al deed. Vooral in routinematige projecten ben jij sterk.
 • Mensen kunnen op jou rekenen. Als je zegt dat je iets doet, dan gebeurt dat ook.
 • Je bent genuanceerd.

Geel DISC-profiel

 • Je ziet (bijna) altijd het positieve van dingen in.
 • Je ziet overal mogelijkheden.
 • Je bent enthousiast en spontaan.
 • In jou gaat een entertainer schuil. Je vindt het niet spannend om in het middelpunt van de belangstelling te staan.
 • Je praat graag en kunt vijf kwartier in een uur kletsen.
 • Je hebt soms wat moeite om daarbij naar de ander te luisteren.
 • Soms ben je wat lang van stof.
 • Je kunt mensen op het puntje van hun stoel krijgen met je beeldende manier van vertellen.
 • In een groep ben jij degene die het ijs breekt.
 • Je bent creatief.
 • Je kunt snel beslissingen nemen.
 • Je bent soms een tikkeltje chaotisch of slordig. Details zijn minder jouw ding.
 • Soms kom je met onrealistische plannen, omdat je details over het hoofd ziet.

Als je dit zo leest, welk van de DISC-profielen past dan bij jou? Herken je er misschien één of twee vooral bij jezelf?

Goed om te weten: uiteindelijk zijn alle DISC-profielen nodig op een werkplek. Dus het is niet zo dat de ene kleur beter is dan de andere. De verschillende profielen vullen elkaar juist aan.

Hoe veroorzaken verschillende DISC-profielen botsingen?

Bij elk DISC-profiel past een bepaalde voorkeursstijl van communiceren en werken. Botsingen ontstaan vaak tussen mensen met DISC-profielen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Dus tussen blauw en geel, of rood en blauw. 

Laten we dat toelichten met twee – tikkeltje stereotypische – voorbeelden.

Geel vs. blauw

Iemand met een geel DISC-profiel is creatief en innovatief. Sociaal ook. Dit is de persoon die graag lang op borrels blijft plakken en het leuk vindt om met mensen contact te leggen. Deze persoon komt met out-of-the-box-ideeën en vindt het leuk om honderduit te praten. De valkuil van gele personen is dat ze chaotisch kunnen zijn en details over het hoofd zien.

Zet je deze persoon naast iemand die “blauw” is? Dan zal de blauwe persoon waarschijnlijk snakken naar concrete actiepunten en lijstjes. Een blauw persoon kijkt ook vaak naar de details, terwijl een geel persoon vooral vrijuit wil brainstormen. 

Het resultaat: Je hebt kans dat een geel persoon heel enthousiast allerlei ideeën deelt, en dat de blauwe persoon vooral bezig is met “Ja maar, is dit wel realistisch en juridisch toegestaan?”. De blauwe persoon voelt zich overweldigd door de enorme brij aan informatie. De gele persoon vindt de blauwe persoon maar negatief, kritisch en moeilijk.

De behoefte: De gele persoon heeft behoefte aan meer enthousiasme en positieve stimulans. De blauwe persoon snakt vooral naar concrete handvatten en wil kritisch kunnen meedenken over de details.

Rood vs. groen

Ook rood en groen kunnen botsen. Het stereotype “rood” persoon is een dominante leidinggevende die recht voor zijn raap zegt wat hij wil en vindt. Deze persoon vindt het vaak ook fijn als anderen kort maar krachtig zeggen wat ze vinden en willen. Hij neemt snel beslissingen en houdt niet zo van small talk.

Zijn groene collega is een mensen-mens. Deze persoon vindt het fijn om een mailtje na het weekend te starten met “Hoe was je weekend?”, vergeet verjaardagen nooit en zal lastige feedback altijd tactisch en voorzichtig brengen. 

Het resultaat: De rode persoon vindt de groene collega waarschijnlijk te indirect, te bedachtzaam en misschien ook te gevoelig. De groene persoon zal de rode leidinggevende misschien bot en ongevoelig vinden. Het lijkt voor een groen persoon alsof de ander geen oog heeft voor de mensen achter het werk. Daardoor voelt de groene persoon zich niet gewaardeerd. De rode persoon stoort zich aan de “trage” acties van zijn collega.

De behoefte; In zo’n situatie wil de groene persoon vooral meer persoonlijk contact, waardering en tactvolle feedback. De rode persoon heeft behoefte aan duidelijke communicatie. Dus ook aan duidelijke feedback als hij dingen tactvoller moet brengen.

Hoe ga je om met mensen met een ander DISC-profiel?

Als jullie zo verschillend zijn en totaal andere behoeften en werkstijlen hebben, hoe kun je elkaar dan toch ergens in het midden ontmoeten? Daarvoor hoef jij niet te veranderen. Ook de ander hoeft niet te veranderen. De oplossing zit ‘m in nieuwsgierig zijn, blijven communiceren en een klein beetje naar de ander toe bewegen. 

Merk je dat een situatie stroef loopt? Voel je spanning? Of baal je zelf van hoe dingen gaan? Spreek dan uit wat je dwarszit en wat je wel zou willen. Wees ook nieuwsgierig naar de ander en luister oordeelloos. Wat wil diegene graag? Waar loopt hij of zij tegenaan?

Jullie zijn anders. Dat is een feit. Maar als je weet wat de ander prettig vindt, kun je wel een stukje naar de ander toe bewegen.

 • Weet je dat jouw collega veel waarde hecht aan structuur? Stel dan voor de meeting alvast een lijstje met actiepunten op, ook als je daar zelf niet zo van bent.
 • Is jouw collega een enthousiaste ideeën-strooier? Stel dan zeker wel je kritische vragen, maar pas nádat je eerst enthousiast hebt gereageerd. Zeg niet “Ja maar…”, maar eerder “Ja, goed idee! Had je ook al gedacht aan…?”. 
 • Is jouw collega van nature direct? Dan vindt diegene het waarschijnlijk fijn als jij ook direct communiceert. Draai niet om dingen heen, maar zeg kort en krachtig wat je vindt. Dan is de kans groter dat de ander gehoor geeft aan jouw behoeften.
 • Is jouw collega een mensen-mens en hecht diegene veel waarde aan een fijne sfeer? Probeer dan wél gesprekken te starten met een sociale vraag en laat regelmatig waardering blijken. Ook als dat niet van nature in je zit. 

Kleine sidenote: zoals we al zeiden is ieder mens anders. Dus neem deze tips niet klakkeloos over, maar vraag vooral aan je collega wat hij of zij persoonlijk fijn vindt. Dan is de kans het grootst dat jullie samenwerking erop vooruitgaat.

Kortom

Je hoeft niet hetzelfde te zijn om goed samen te werken. We kunnen allemaal van elkaar leren en het beste in elkaar naar boven halen. Als je maar bereid bent te luisteren naar de ander en zelf ook uit te spreken wat jij voelt, vindt en nodig hebt.