Imago van de leerkracht staat onder druk

Mijn tienerperiode ligt inmiddels zo’n 20 jaar achter me, maar qua imago is er niet echt een sprint getrokken. Dat beaamt ook Marianne Geuijen, voormalig docent/teamleidster en nu werkzaam als interim onderwijscoach en -consultant. “Onderwijs roept vaak kritiek en negatieve reacties op bij mensen,” zegt ze. “Ik begeleid veel leraren en zie dat vooral zij de klappen krijgen.” Van alle kanten komt er kritiek, aldus Geuijen. Ook de media draagt hieraan bij. “Dat kan killing zijn voor het werkplezier en het aanzien.”

Dat het imago van de leraar behoorlijk onder druk staat blijkt ook uit het aantal aanmeldingen bij de lerarenopleidingen. Of liever gezegd: het gebrek hieraan. Bij hogeschool InHolland is de populariteit van tweedegraadslerarenopleidingen zo laag dat de school deze vanaf aankomend schooljaar maar helemaal schrapt. Te weinig animo, dus te duur. “Als er 15 studenten in een klas zitten, is dat veel,” zegt Marianne Geuijen somber. “Terwijl er links en rechts in het land tekorten zijn aan docenten.”

Leraar weer met kracht voor de klas

Hoe kan het tij gekeerd worden? Hoe kan het imago van de leraar opgekrikt worden? Hoe krijgen we positiviteit terug te krijgen in het onderwijs en hoe kunnen we de leraar helpen om (weer) met kracht voor de klas te staan? Een eerste en praktische stap zou volgens Geuijen zijn om het bedrijfsleven binnen te loodsen in het onderwijs. “Het zou goed zijn om deze nu vaak gescheiden werelden met elkaar te verbinden. Want onderwijs en het bedrijfsleven hebben elkaar nodig.” Ze ziet regelmatig dat het onderwijs de ontwikkelingen in het bedrijfsleven niet kan bijbenen of dat een leerling beter op de hoogte is van de nieuwste bewegingen dan een docent. 

“Volgens mij scoor je al de eerste brownie points als docenten gaan stagelopen in het bedrijfsleven. In een rustige week, zoals een proefwerkweek. Dat een docent scheikunde bijvoorbeeld een week in een lab bij de bloedbank of in het ziekenhuis gaat meelopen. Om zo weer écht feeling te krijgen met de praktijk.”

En het bedrijfsleven kan op zijn beurt de expertise van de docenten pluggen. Zo is er een vmbo in Apeldoorn, Sprengeloo, die bedrijven uitnodigt om vriend te worden van de school. Het idee hierachter is dat bedrijven en leerlingen en leraren kennis met elkaar delen. Op die manier kan de school zijn onderwijs nog meer finetunen met de beroepspraktijk. Hiermee zorgen ze ervoor dat de kwaliteit én het imago van hun onderwijs opgevijzeld wordt.

Droombaan van de niet-zo-verre-toekomst

Inmiddels is mijn oude buurman met pensioen en hoeft hij zich op verjaardagen niet meer te verdedigen. Maar goed, de leraren van nu nog wel. Het positieve nieuws is dat er inmiddels veel vernieuwingen en initiatieven opgestart zijn om het onderwijs te hervormen en het imago van het vak op te vijzelen. 

Misschien is het voorbeeld van mijn buurman wel binnen afzienbare tijd hopeloos achterhaald en zegt iedere leraar met opgeheven kin op een feestje: “Ik ben leraar en heb het mooiste vak ter wereld.” Waarop alle aanwezigen alleen maar instemmend kunnen knikken.

Wat denk jij over het imago van de leerkracht? Hoe zorgen we ervoor dat dit weer een beroep wordt waar mensen warm van worden? Deel je ideëen met ons in de comments
of in onze Facebookgroep