Minder geld, meer geluk

Veel werken, ‘druk zijn’, heeft veel aanzien in onze westerse maatschappij. Daar kúnnen mensen iets mee. Besluit je meer tijd vrij te maken voor dingen die je blij maken (maar die geen geld opleveren) of besluit je gewoon meer vrije tijd te willen? Dan roept dat verontwaardiging op.

Elke ochtend loop ik in het bos met mijn hond. Niet om zeven uur, maar lekker ergens tussen negen en tien. Vaak krijg ik de vraag hoe ik dat toch doe met mijn werk? Maar dat is een keuze geweest. Minder werken en meer tijd voor andere dingen, en ja: dus minder geld. Deze bewuste keuze maakte ik na een persoonlijke crash. Waarom moeten we eerst vallen om tot het besef te komen dat we aan het rennen zijn? Terwijl we wéten en voelen dat we willen minderen, doen we het toch niet.   

The Top Five Regrets of the Dying

De Australische Bronnie Ware begeleidde jarenlang stervenden en schreef de levenslessen die ze leerde op in de bestseller The Top Five Regrets of the Dying (vertaald: Als ik het leven over mocht doen). Ze stelde een top 5 van spijtpunten op, omdat mensen aan het eind van hun leven over dezelfde dingen spijt bleken te hebben. Op nummer één: ‘Had ik maar de moed gehad trouw te blijven aan mezelf, in plaats van aan de verwachtingen van anderen te voldoen’. Op nummer twee: ‘Ik zou willen dat ik niet zo hard had gewerkt.’

Last van zooikoorts?

In hun boek How Much Is Enough? beschrijven Robert en Edward Skidelsky, vader en zoon, Brits economisch historicus en filosoof dat het ‘onverzadigbare’ kapitalisme ons weliswaar rijk heeft gemaakt, maar tegelijk de zonzijde van rijkdom heeft weggenomen: het gevoel genoeg te hebben. En Vlaams welzijnswetenschapper Hein Zegers stelt dat juist een eenvoudig leven mensen gelukkiger maakt. Hij deed onderzoek onder vijfhonderd mensen en deze groep blijkt hun eenvoudige leven als zinvoller te ervaren dan hun eerdere leven met meer spullen en bezigheden. Ze waren dus gelukkiger.

Hij schreef het boek Zooikoorts, met als ondertitel ‘Van rommel en drukte naar rust en zin met de BASICS-therapie’. Want een meerderheid van ons heeft te veel spullen en een te volle agenda. En heeft daar last van. Waarom doen we het dan toch? Hij ontdekte grofweg vier redenen:

  1. We doen van alles op de automatische piloot. 
  2. Het kost móeite gewoontes te doorbreken. In het wilde weg agendapuntjes schrappen helpt niet, het gaat om bewuste keuzes maken. En dat kan ingrijpende gevolgen hebben. 
  3. Er is een sociale druk om te consumeren en de agenda vol te plannen. Een pressie die is toegenomen door sociale media als Facebook.  
  4. De groep die veel spullen koopt en veel doet is dominanter in gedrag dan de groep die verlangt naar meer rust en genoeg genoeg vindt. Dus de drukte  overheerst.

Aristoteles en twee soorten geluk

Tot slot zegt Zegers: “Je kunt natuurlijk discussiëren over geluk. Ik hou de splitsing aan die de filosoof Aristoteles maakte, tussen hedonistisch en eudaimonisch geluk. Het eerste is zintuigelijk, tijdelijk geluk, het tweede is zielsgeluk zoals je kunt ervaren op je sterfbed en voldaan terugkijkt op een zinvol leven.” Nu opnieuw de vraag: waarom niet minderen?

Herken jij je in de (oude) situatie van Louël? Ren jij jezelf ook wel eens voorbij terwijl je weet dat het waarschijnlijk beter voor je is om rustig aan te doen? Laat het ons weten in de reacties!