Pestgedrag op de werkvloer

Geintjes tussen collega’s zijn normaal. Maar wat als die geintjes uit de hand lopen en jij (of iemand anders) slachtoffer van pesterijen, uitsluiting of zelf bedreiging en intimidatie bent? Wanneer worden geintjes pesterijen? En wat kan je er aan doen?

Pesten op de werkvloer is een serieus probleem. Als slachtoffer raak je gedemotiveerd, angstig, verlies het plezier in je werk en kan je psychische klachten krijgen waardoor je ziek thuis komen te zitten. Het is als kind al niet eenvoudig om toe te geven dat je gepest wordt maar voor volwassenen is die drempel wellicht nog hoger. Er ligt een enorm taboe op het doorbreken van de stilte rondom pesten in een professionele omgeving. Net als bij mishandeling in de relationele sfeer, schamen slachtoffers zich en houden ze liever hun mond dan dat ze bij hun leidinggevende aan de bel moeten trekken. Nog vervelender is als ze niet bij hun leidinggevende terecht kunnen omdat ze daar juist door gepest worden.

Wat is pesten?

De definitie van pesten is: alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter. Volgens Stichting Pesten Op De Werkvloer zijn dit de zes meest voorkomende vormen van pesten:

  • Sociaal isoleren: iemand niet meevragen voor de lunch of teamuitjes of tijdens gesprekken opzettelijk onderbreken of gewoon negeren.
  • Het werk onaangenaam of moeilijk maken: iemand kleineren, telefoontjes niet doorgeven, apparatuur saboteren, extra werk geven of promoties ontnemen.
  • Bespotten: iemand belachelijk maken om uiterlijk, gedragingen, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur, hobby of thuissituatie.
  • Roddelen: achter de rug van de ander continu negatieve kanten van die persoon bespreken.
  • Dreigen: collega’s die je na werktijd wel een lesje zullen leren, maar ook de manager die verbaal uit zijn plaat gaat of dreigt met ontslag.
  • Fysiek geweld: iemand ‘per ongeluk’ een duwtje geven, opsluiten, over iemand morsen, met schrijfwaren prikken of gewoon klappen uitdelen.

Wat kan je doen als je gepest wordt?

Neem het pesten niet persoonlijk op. Het is moeilijk te bevatten, maar pesten gaat niet over jou, maar heeft alles met het minderwaardigheidscomplex van de pester te maken. Twijfel niet aan jezelf, aan je vaardigheden of intelligentie, er is niets mis met je! Documenteer alles wat er gebeurt met tijden, namen, locaties en acties. Stick to the facts en beschrijf gebeurtenissen in plaats van gevoelens, daar kan je leidinggevende of HR-persoon iets mee. Als je dit aan kunt, confronteer de pester dan met zijn gedrag. Weer: stick to the facts en beschrijf gebeurtenissen hoe dit gedrag jouw werk beïnvloed. Oefen dit desnoods met iemand anders zodat je je emoties onder controle kunt houden. Is je leidinggevende de pester? Onderzoek dan welk beleid jouw bedrijf heeft met betrekking tot arbeidsomstandigheden en praat met de manager van je manager, een vertrouwenspersoon, OR of de bedrijfsarts. Zorg goed voor jezelf, praat met professionele hulpverlening en wacht niet te lang met aan de bel trekken. Lees meer op de website van Stichting Pesten Op De Werkvloer of doe de FNV Pest-test.

Deel jouw ervaring met pesterijen in de comments!