Op 22 november kiezen we een nieuwe Tweede Kamer. 

We hebben een hoop te verbeteren in Nederland, qua armoede, klimaat, woningnood en meer. Nogal belangrijk dus om je stem te laten horen. Maar wat stem je dan? 

Daar helpen we je mee – onder andere door te laten zien wat we zelf stemmen.

Je kunt op 2 manieren stemmen.

1. Als eerste door te kiezen voor ‘je eigen belang’.

Dat klinkt logisch en lijkt lekker, maar is meestal gericht op de korte termijn. Het heeft geen aandacht voor hen die niet kunnen meepraten (zoals dieren of toekomstige generaties). Bovendien verschuift je eigen belang vaak als er iets in je leven verandert, dus in de praktijk help je er jezelf niet eens mee. Ook kiezen uit rancune, boosheid of wraak lijkt eigenbelang, maar maakt je in de praktijk ongelukkig (blijkt uit onderzoek).

2. Ten tweede kun je kiezen voor ‘het goede om te doen’

Dat is best ingewikkeld, want wat is nu ‘het goede’? Hoe maak je nou moreel en ethisch de juiste keuze? 

Wij gebruiken 2 hulpvragen om daar een antwoord op te geven. 

Hulpvraag 1: met welke keuze help je vooral de groepen die kwetsbaarder zijn of minder goed voor zichzelf kunnen zorgen? Denk aan kinderen, vluchtelingen, minderheden – plus natuurlijk alles dat geen mens is, zoals het bos om de hoek of de koeien in de vleesmachines. 

Hulpvraag 2: met welke keuze zijn onze (achterklein)kinderen het meest geholpen? Wat telt er nog als we zelf niet meer hier zijn: hoeveel geld je hebt verdient of hoeveel gif er in de grond zit? 5 minuten minder in de file of armoede uitgeroeid?

Met die twee hulpvragen zijn er gelukkig veel slimme onafhankelijke autoriteiten die je precies laten zien welke partijen het goede doen en welke niet op die 2 hulpvragen. 

Dan zie je ook meteen wat wij gaan stemmen.

Als eerste: KLIMAAT. 

Deze tabel van Klimaatlabel is gebaseerd op daadwerkelijk stemgedrag en dus niet op de verkiezingsprogramma’s.

Klimaat stemadvies

Ten tweede het belang van de KINDEREN, zoals getoond door Jantje Beton (die ook kijkt naar toename van obesitas en andere zorgen).

Ten derde bij wie onze RECHTSPRAAK in goede handen is – en dus betrouwbaar bestuur en een eerlijke overheid.

stemmen

Ten vierde wie het beste zorgt voor groepen die dat niet zelf kunnen, door middel van rechtvaardigheid, mensenrechten en eerlijke verdeling, in de tabel van OXFAM NOVIB:

Oxfam Novib

En tot slot welke partijen het beste ruimte maken voor stemmen die niet zo dominant zijn, ofwel: de krachtigste EMANCIPATIE van bijvoorbeeld vrouwen en etnische minderheden. Overigens is het altijd een goed idee om niet vanzelfsprekend op de lijsttrekker te stemmen, maar juist te gaan voor een diverse en representatieve Tweede Kamer.

stem

Stemadvies

Er zijn een paar partijen die uit al deze morele analyses het beste naar voren komen:

Partij voor de Dieren, GroenLinks/PvdA, D66 en Volt.

Onze stem gaat dus naar 1 van deze clubs.
Niet omdat we het altijd met alles eens zijn.
Niet omdat we de lijsttrekkers het grappigst of meest charismatisch vinden.

Maar omdat we ervoor kiezen het goede te doen, óók als dat soms niet hetzelfde is als ons eigen kortetermijnbelang. We hopen dat jij zo’n zelfde afweging maakt.

We namen eerder dit jaar een podcast op over de politiek en hoe we dat beter kunnen maken. Dat werd best een scherp gesprek en je luistert ‘m hier.

Stem ze!