Privacy Statement 365 Dagen Succesvol BV 

 

1. Algemeen 

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing op het online platform www.365 Dagen Succesvol.com (“Website”) en alle door 365 Dagen Succesvol ondersteunde webshops zoals geëxploiteerd door 365 Dagen Succesvol BV (“Ons”, “Wij” of “365 Dagen Succesvol”) en op de bijbehorende app (“App”) geëxploiteerd door 365 Dagen Succesvol. Meer gegevens over hoe u met ons in contact komt vindt u aan het eind van deze verklaring inzake gegevensbescherming onder art. 13. 

We nemen uw privacy uiterst serieus. We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen of leasen. Alle gegevens zullen door ons worden verzameld, opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dat te doen of dat nodig is voor de levering van onze diensten, of tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het doorgeven van uw gegevens. 

De diensten die wij leveren via de website en / of app (hierna gezamenlijk te noemen “Platform”) kunnen alleen functioneren indien we specifieke gegevens met betrekking tot u verzamelen, opslaan, overzetten, verwijderen en / of anderszins gebruiken (“Verwerken” of “Verwerking”). Persoonsgegevens omvatten alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“Gegevens”) zoals uw naam, geboortedatum, adres of e-mailadres. 

Deze verklaring inzake gegevensbescherming beschrijft welke Gegevens we van u verzamelen en met welk doel we het Verwerken wanneer u gebruik maakt van de diensten die wij op het Platform aanbieden. Deze verklaring inzake gegevensbescherming bevat ook belangrijke informatie over de bescherming van uw Gegevens, met name de wettelijke rechten die u hebt met betrekking daartoe. 

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is een aanvulling op de algemene Gebruiksvoorwaarden (“GTC”) die de basis vormen van uw contract met 365 Dagen Succesvol voor het gebruik van het Platform (“Gebruikscontract”). In het geval van discrepantie tussen de GTC en deze verklaring inzake gegevensbescherming, zijn de bepalingen van de laatstgenoemde van toepassing. 

 

2. Welke gegevens Verwerken we van u? 

2.1 Verbinding met Website en App 

Wanneer u verbinding maakt met de Website of App, Verwerken we de volgende gegevens (logfiles), zelfs als u niet als lid bent ingelogd op de Website: 


In het geval van toegang via mobiele apparaten, worden de volgende logbestanden ook vastgelegd als onderdeel van uw gebruik van de 365 Dagen Succesvol App:


Zonder uw expliciete toestemming zullen we de persoonsgegevens zoals gespecificeerd in dit gedeelte, met name het IP-adres, nooit gebruiken, tenzij het gebruik daarvan noodzakelijk is (i) voor de levering van onze diensten en / of (ii) voor beveiligingsdoeleinden, met name het voorkomen van cyberaanvallen, zoals data scraping en denial of service-aanvallen en voor het voorkomen van ontoelaatbare meervoudige applicaties. 

 

2.2 Registratie als lid

Om ons platform te kunnen gebruiken en met name om commerciële transacties te kunnen uitvoeren via het Platform, om het elektronische betaalsysteem te kunnen gebruiken of om recensies en reacties achter te kunnen laten bij andere merken, hebt u een 365 Dagen Succesvol-account nodig. Hiervoor moet u zich registreren als lid op de Website of App. Indien u een Facebook of Google account hebt, kunt u zich ook registreren via één van deze accounts.


(a) Registreren via uw Facebook of Google account

Indien u registreert via uw Facebook of Google account, dan gaat u van onze Website of App naar de website van Facebook of Google, waar u de vraag krijgt om uw inloggegevens voor uw Facebook of Google account in te voeren. Wanneer u uw inloggegevens van Google invoert, dan ontvangt 365 Dagen Succesvol van Google de volgende gegevens van uw Google account:


Zodra u uw inloggegevens van Facebook hebt ingevoerd en u zich op de website van Facebook bevindt, kunt u aangeven of u naast uw

N.B.: als u uw standaardinstellingen behoudt, dan zullen alle hiervoor genoemde gegevens worden geselecteerd. Wanneer u klikt op de knop “Gaan verder als…” dan stemt u ermee in dat de geselecteerde Facebookgegevens worden overgedragen aan 365 Dagen Succesvol. 

De gegevens die we van Facebook of Google verkrijgen zullen worden gebruikt om uw 365 Dagen Succesvol account aan te maken. Dit betekent dat we de gebruikersnaam van uw Facebook of Google account zullen gebruiken als de gebruikersnaam voor uw 365 Dagen Succesvol account zodat deze zichtbaar is voor de andere bezoekers van de Website en gebruikers van de App. Indien we toegang krijgen tot uw lijst met vrienden van Facebook, dan zullen we deze gebruiken in uw profiel om anderen merken te laten zien hoeveel vrienden u hebt op Facebook, en daarmee meer vertrouwen te genereren voor transacties met u. Andere Gegevens die worden verkregen van Facebook of Google zullen niet zichtbaar zijn op het Platform. 

U kunt de koppeling met uw Facebook of Google account op ieder gewenst moment ongedaan maken. U doet dit via “Mijn instellingen” in uw 365 Dagen Succesvol account. Mocht u geregistreerd hebben zonder te koppelen aan uw Facebook of Google account, dan kunt u dit later alsnog doen. 


(b) Registreren zonder Facebook- of Google-account 

Als u zich niet wilt registreren via een Facebook- of Google-account, dan zult u worden gevraagd om de volgende gegevens in te voeren op onze Website of App: 

Uw gebruikersnaam is zichtbaar voor alle bezoekers van de Website en alle gebruikers van de App. Andere gegevens die u verstrekt als onderdeel van het registratieproces zullen niet zichtbaar zijn. Uw gebruikersnaam kan een pseudoniem zijn en hoeft niet dezelfde te zijn als uw echte naam. 

 

2.3 Het voltooien van uw profiel

Na het registreren kunt u facultatieve informatie toevoegen aan uw profiel. Ga naar “Mijn instellingen” in uw account.

(a) Profielgegevens

Onder “Profielgegevens” kunt u de volgende gegevens toevoegen: 

(b) Betalingen

Onder “Betalingen” kunt u de gegevens verstrekken voor de bankrekening (naam van rekeninghouder en IBAN) waarop de betaling gedaan dient te worden door de kopers van de artikelen die u verkoopt via het Platform. Deze gegevens kunt u opslaan onder “Betalingen”. Doet u dit niet, dan zijn de gegevens van uw rekening uiteraard voor niemand zichtbaar.

 

2.4 Gebruik van Platform voor transacties 


We zullen Gegevens over uw transacties op het platform opslaan en Verwerken (bijv. artikel, prijs, tijdstip van transactie etc.). U kunt deze gegevens zien in het transactieoverzicht van uw account.
Indien u artikelen verkoopt op ons Platform, dan verzamelen we aanvullende Gegevens middels onze geaccepteerde betalingsmethoden, locatie, reacties op artikel, etc. Deze Gegevens zijn alleen zichtbaar voor bezoekers van de Website en gebruikers van de App. 

 

2.5 Locatiegegevens wanneer u de App en bepaalde internetbrowsers gebruikt

Als u zich aanmeldt bij 365 Dagen Succesvol, verwerken wij de locatiegegevens die zijn verzameld via uw App of webbrowser (als onderdeel van uw IP-adres). Deze gegevens (uw land, stad) worden in uw profiel getoond. U kunt informatie over uw stad te allen tijde bijwerken.
 

3. Doelen waarvoor we uw Gegevens Verwerken 

Voor zover niet reeds aangegeven onder 2, Verwerken we uw Gegevens met het volgende doel. 

 

3.1 Levering van onze diensten

We Verwerken uw Gegevens om uitvoer te kunnen leggen aan de gebruiksovereenkomst, voor het leveren van de diensten die u gebruikt op ons Platform 

 

3.2 Wettelijke rechten, verbetering van ons Platform, preventie en detectie van ontoelaatbare activiteiten, systeembeveiliging 

We zullen uw Gegevens ook verwerken om de volgende legitieme belangen van 365 Dagen Succesvol en / of eventuele derden te behartigen: 

 

3.3 Aanmaken van anonieme gebruikersprofielen

365 Dagen Succesvol gebruikt de Gegevens die verzameld zijn tijdens de registratie (zie hierboven onder 2.2) en tijdens het aanmaken van het profiel (zie 2.3), de Gegevens over uw forumactiviteit (zie 2.6), uw logbestanden (zie 2.1) en uw gebruiksgegevens zoals verzameld via cookies (zie hieronder onder 8) om een anoniem gebruikersprofiel aan te maken (“Gebruikersprofiel”).

Tenzij hiervoor toestemming is gegeven, zal 365 Dagen Succesvol dit Gebruikersprofiel in geen geval gebruiken op een manier die het mogelijk maakt om een verband te leggen tussen dit profiel en een specifieke persoon. Dit houdt in dat 365 Dagen Succesvol niet in staat zal zijn om de identiteit van het lid vast te stellen. 365 Dagen Succesvol garandeert daarnaast dat gebruikersprofielen zonder toestemming niet gecombineerd zullen worden met andere persoonsgegevens van gebruikers voor welk technisch, persoonlijk of administratief doel dan ook.
365 Dagen Succesvol maakt en gebruikt Gebruikersprofielen ten behoeve van de volgende legitieme belangen: 

 

3.4 E-mail nieuwsbrief en andere marketing mails 

U kunt zich registreren voor onze nieuwsbrief en voor andere marketing e-mails (“Marketing E-mails”). Wanneer u zich registreert, dan vragen wij u om toestemming om uw e-mailadres te Verwerken met als doel om u Marketing E-mails te sturen met daarin de meest recente informatie over onze producten en diensten, met name met betrekking tot goederen die beschikbaar zijn op het Platform, speciale aanbiedingen en marketingcampagnes. U ontvangt alleen Marketing e-mails als u daartoe toestemming hebt gegeven. 

Uw toestemming omvat ook uw goedkeuring van het feit dat wij de inhoud van Marketing E-mails kunnen personaliseren in overeenstemming met uw behoeften en belangen op basis van een eventueel Gebruikersprofiel dat voor u is gecreëerd (zie 3.3). Daar waar u ons toestemming hebt gegeven om cookies te gebruiken en uw gebruikersgedrag op ons Platform in kaart te brengen (zie 8.2 hieronder), geldt deze toestemming ook voor Gegevens over uw gebruik op ons platform. 

Uw toestemming voor het verzenden van Marketing E-mails kan door u op elk gewenst moment worden ingetrokken. In uw 365 Dagen Succesvol-account kunt u uw instellingen aanpassen om de verzending van eventuele toekomstige Marketing E-mails te blokkeren. U kunt ook klikken op “Uitschrijven” aan het eind van de Marketing E-mail. Het intrekken van de toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de Verwerking die is uitgevoerd voorafgaand aan het intrekken van de toestemming. 

 

3.5 Accountverificatie voor beveiligingsdoeleinden 

In het geval dat er sprake is van misbruik, zal onze dienstverlener u een automatisch beveiligingsbericht sturen met het verzoek om ons uw telefoonnummer te geven, zodat uw account gecontroleerd kan worden. U ontvangt een code via een tekstbericht dat wordt gestuurd naar het telefoonnummer dat u hebt opgegeven. U kunt de App niet meer gebruiken totdat u de code hebt ingevoerd. Tot dan, zal het Platform voor u geblokkeerd zijn. Uw telefoonnummer is niet zichtbaar voor gebruikers van het Platform en wordt niet door ons gebruikt voor enig ander doel en met name niet voor marketingdoeleinden. 


3.6. Contact met u opnemen over kansen 

Wij kunnen via e-mail of inbox bericht contact met u opnemen om u aan te bieden uw inhoud op onze sociale mediaprofielen te delen of om deel te nemen aan onze marketingcampagnes. Het doel hiervan is het vergroten van de publiciteit van u en 365 Dagen Succesvol of om u verdien mogelijkheden te bieden, wat een gerechtvaardigd belang is krachtens Artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU. 

 

4. Online beveiliging 

Toegang tot uw account is beschermd door een wachtwoord dat u instelt. Verstrek dit wachtwoord aan niemand. Zodra u 365 Dagen Succesvol niet meer wilt gebruiken, vergeet dan niet uit te loggen met behulp van de knop Uitloggen, met name wanneer u zich op een openbare computer bevindt. N.B. De overdracht van gegevens via Internet (bijvoorbeeld via e-mail) is niet altijd volledig beveiligd en het voorkomen van toegang door derden kan niet worden gegarandeerd. 

We nemen alle noodzakelijke technische en administratieve beveiligingsmaatregelen om uw Gegevens te beschermen tegen ongeoorloofd verlies en toegang evenals tegen ongeoorloofde wijziging, verstrekking of verwijdering. Toegang tot uw Gegevens is beperkt tot de personen die dat nodig hebben voor het doel als beschreven in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Dergelijke personen moeten zich houden aan de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming. 

 

5. Contractverwerking 

365 Dagen Succesvol kan externe dienstverleners aanstellen om specifieke diensten te verlenen. Deze dienstverleners zullen gegevensverwerkingsprocedures uitvoeren namens ons en in opdracht van ons (contractverwerkers). 365 Dagen Succesvol zal contractverwerkers zorgvuldig en in overeenstemming met van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming selecteren. Daarnaast zal 365 Dagen Succesvol ervoor zorgen dat Verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van een eventueel schriftelijk contract en met wettelijke regelgeving op het gebied van gegevensverwerking. 

De procedures die namens ons worden uitgevoerd, omvatten: 

 

De contractverwerkers die wij hebben aangesteld hebben, onder bepaalde omstandigheden, toegang tot uw persoonlijke Gegevens, maar uitsluitend ten behoeve van de gevraagde gegevensverwerking. Contractverwerkers zijn ook contractueel verplicht om ervoor te zorgen dat hun gegevensbeschermingsniveau ten minste gelijk is aan dat van ons. Alle Gegevens die namens ons worden verwerkt blijven in ons beheer. We controleren de naleving van onze instructies voortdurend, met gegarandeerde databeveiligingsniveaus en met contractuele overeenkomsten die we met de gegevensverwerker sluiten.

Een aantal van deze dienstverleners kunnen zich in landen buiten de EU/EER bevinden, wiens gegevensbeschermingsniveaus binnen de EU/EER als onvoldoende worden gezien. We hebben desalniettemin gepaste overeenkomsten gesloten met deze dienstverleners (of er zijn andere garanties gesteld) die ervoor zorgen dat alle noodzakelijke maatregelen worden genomen om uw gegevens te beschermen in overeenstemming met de van toepassing zijnde voorwaarden. Indien u vragen hebt over onze dienstverleners, neem dan contact op met het Helpdesk op ons Platform. Indien uw vraag daar niet beantwoord wordt, neem dan contact met ons per e-mail, op info@365 Dagen Succesvol.com. We verstrekken ten minste op verzoek altijd een complete lijst met de namen en adressen van onze dienstverleners en eventuele aanvullende informatie over de garanties die we hebben gesteld (of waar van toepassing, een kopie van deze informatie via e-mail).


6. Verstrekking van uw Gegevens aan derden 

365 Dagen Succesvol is wettelijk verplicht om persoonsgegevens en / of Gebruiksgegevens te verstrekken aan opsporings-, strafrechtelijke of toezichthoudende instanties indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het vermijden van risico’s voor het publiek en voor de vervolging van criminele handelingen. 

In alle andere gevallen zullen uw Gegevens alleen worden doorgegeven aan derden wanneer u toestemming hebt gegeven of derden zelf toegang hebt verstrekt tot uw Gegevens (dit geldt niet voor derden die wij hebben aangesteld als contractverwerkers, zie 5 hierboven).


7. Gebruik van cookies 

7.1 Verplichte cookies 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die ons Platform op uw computer of andere online apparaten zoals tablets of smartphones wil plaatsen. Aangenomen dat uw browserinstellingen cookies accepteren, voegt uw browser de tekst toe in de vorm van een klein bestand. Tenzij elders anderszins verklaard in deze verklaring inzake gegevensbescherming, zijn de cookies die wij gebruiken noodzakelijk voor de functionaliteit en de prestaties van ons Platform. Dit omvat cookies die u in staat stellen om zich te registreren voor de beschermde gedeelten van ons Platform, om een artikel te kopen of om het elektronische betaalsysteem te gebruiken. De meeste cookies worden aan het eind van uw browsersessie van uw apparaat verwijderd (sessiecookies). De informatie opgeslagen in de verplichte cookies zullen uitsluitend door ons worden gebruikt om de gevraagde diensten en functies te leveren. 

 

7.2 Toestemming voor cookies 

Wanneer u zich begeeft op ons Platform dan zullen we u vragen om toestemming om extra cookies op uw apparaat te plaatsen, door u een cookie banner te tonen en uw toestemming te vragen. Deze cookies zijn niet strikt noodzakelijk voor het functioneren en presteren van ons platform, maar ze helpen ons: 

De cookie banner vertelt u waarom we cookies gebruiken. Wanneer u het Platform blijft gebruiken nadat we u de cookie banner hebben getoond, stemt u in met het gebruik van onze cookies voor de hiervoor genoemde doeleinden (“Toestemming voor cookies”). 

Meer informatie over het gebruik van cookies door 365 Dagen Succesvol en hoe u uw toestemming kunt intrekken of cookies kunt weigeren, vindt u hieronder.


7.3 Uw cookie-instellingen beheren
 
U kunt uw browser zo configureren dat bepaalde of alle cookies worden geweigerd of om uw toestemming te vragen voordat u deze accepteert. Indien u cookies echter weigert, dan kan het zijn dat een aantal van onze diensten beperkt functioneren. Voor informatie over het aanpassen van uw browserinstellingen ga
naar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org. Indien u meerdere apparaten gebruikt om ons Platform te bezoeken (bijvoorbeeld smartphone, tablet, computer, etc.) dan moet u ervoor zorgen dat iedere browser op ieder apparaat wordt aangepast in overeenstemming met uw cookievoorkeuren.


7.4 Gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt “cookies” (tekstbestanden), die op uw computer worden opgeslagen en die ervoor zorgen dat uw gebruik van de Website kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookies wordt geproduceerd met betrekking tot uw gebruik van de website wordt doorgaans overgedragen aan en opgeslagen op een Google server in de Verenigde Staten. Op ons Platform hebben we IP- anonimisering geactiveerd, zodat, binnen EU-lidstaten of andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben getekend, uw IP-adres vooraf zal worden afgekort door Google. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden zal het volledige IP-adres worden overgedragen naar een Google Server in de Verenigde Staten en daar worden opgeslagen. Google zal deze informatie namens 365 Dagen Succesvol gebruiken om uw gebruik van de Website te evalueren, rapporten te genereren over website activiteit en 365 Dagen Succesvol te voorzien van aanvullende diensten met betrekking tot de Website en online gebruik. Het uit uw browser overgedragen IP-adres als onderdeel van de activiteit van Google Analytics zal niet worden gekoppeld aan andere gegevens die Google bewaart. U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door uw browserinstellingen aan te passen, echter, als u dit doet, dan kunnen bepaalde functies van de Website worden beperkt. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens die worden geproduceerd en die gebaseerd zijn op uw Websitegebruik (inclusief uw IP-adres) vastlegt en dat deze gegevens door Google worden Verwerkt, door de browser plug-in te downloaden en installeren via: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl 

Indien u onze Website bezoekt via een browser waarvoor de browser plug-in niet kan worden geïnstalleerd, dan kunt u het vastleggen van gegevens door Google Analytics ook voorkomen door hier te klikken. Dit zorgt voor een opt-out cookie die voorkomt dat gegevens in de toekomst worden vastgelegd wanneer u deze Website bezoekt. N.B.: indien u alle cookies die geplaatst zijn in uw browser verwijdert, dan wordt ook deze opt-out cookie verwijderd. 

Voor een overzicht gegevensbeschermingsregels van Google, klik hier. 


7.5 Gebruik van Google Adsense 

Deze Website gebruikt Google Adsense, een online advertentiedienst van Google. Google Adsense gebruikt “cookies” (tekstbestanden), die worden opgeslagen op uw computer en die ervoor zorgen dat uw gebruik van de Website kan worden geanalyseerd. Google Adsense gebruikt “webbakens” (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen. Webbakens zorgen ervoor dat eenvoudige acties, zoals bezoekersverkeer op de Website kunnen worden vastgelegd en verzameld. Informatie die wordt geproduceerd door de cookie en / of het webbaken met betrekking tot uw gebruik van deze Website (inclusief uw IP- adres) zullen worden overgedragen aan en opgeslagen op een Google server in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de Website te evalueren met betrekking tot advertenties die worden getoond op de Website, om voor de exploitant van de Website rapportages uit te draaien over Website-activiteit en advertenties en om meer diensten te leveren met betrekking tot de Website en Internetgebruik. Google kan deze informatie ook ter beschikking stellen aan derden voor zover dit wettelijk verplicht is of wanneer de betreffende derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres nooit combineren met andere gegevens die Google bewaart. 

Indien u geen advertenties op maat wilt ontvangen en / of zich wilt uitschrijven voor het vastleggen en het gebruik van uw gegevens, dan kunt u het gebruik van cookies door Google uitschakelen voor dergelijke doeleinden door de advertentie instellingen van Google op www.google.nl/settings/ads te bekijken en de instellingen naar wens aan te passen. N.B.: indien u alle cookies wist uit uw apparaat, kan Google nieuwe cookies plaatsen voor deze doeleinden, en moet u om die reden uw instellingen voor uitschakelen opnieuw vernieuwen. Eventueel kunt u het gebruik van cookies van derden ook uitschakelen door naar de uitschakelpagina van de Network Advertising Initiative te gaan: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp 

 

7.6 Gebruik van Google Remarketing 

We gebruiken de remarketing technologie van Google. Deze technologie stelt gebruikers die onze Website en onze online diensten hebben gebruikt en die hebben aangegeven interesse te hebben in ons aanbod, in staat geretarget te worden met advertenties op webpagina’s van het Google partnernetwerk. Het weergeven van advertenties wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. De tekstbestanden maken het mogelijk om het gedrag van gebruikers te analyseren wanneer ze de Website bezoeken, hetgeen daarna gebruikt kan worden voor gerichte productaanbevelingen en advertenties op maat. De gegevens die via gericht adverteren via Google en van bezoekersgegevens van externe leveranciers (zoals leeftijd, geslacht en interesses) worden verkregen, worden door ons vastgelegd in Google Analytics. 

Indien u geen advertenties op maat wilt ontvangen en / of zich wilt uitschrijven voor het vastleggen en gebruik van uw Gegevens, dan kunt u het gebruik van cookies door Google uitschakelen voor dergelijke doeleinden door de advertentie instellingen van Google op www.google.nl/settings/ads te bekijken en de instellingen naar wens aan te passen. N.B.: indien u alle cookies wist van uw apparaat, kan Google nieuwe cookies plaatsen voor deze doeleinden, en moet u om die reden uw instellingen voor uitschakelen opnieuw vernieuwen. Eventueel kunt u het gebruik van cookies van derden ook uitschakelen door naar de uitschakelpagina van de Network Advertising Initiative te gaan: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp


7.7 Gebruik van cookies van derden 

Wanneer u de online diensten van 365 Dagen Succesvol gebruikt, dan kunt u het doelwit worden van cookies of webbakens van andere providers met als doel het verzamelen van informatie. Dit kan zijn voor om te meten of het activeren van contextuele advertenties of targetingcampagnes. Op basis van uw toestemming voor het gebruik van cookies, evalueren wij ook gebruikersprofielen onder een pseudoniem. Persoonlijke identificatie is niet mogelijk. Deze trackingtechnologie van derden en het gebruik daarvan wordt niet door ons beheerd. U kunt opslag van en het volgen van dergelijke cookies door derden voorkomen door uw browserinstellingen aan te passen.


7.8 Beschrijving van cookies 

Voor een overzicht van de cookies die We op het Platform gebruiken raadpleeg alstublieft het Cookiebeleid.


8. Recht van wijziging 

Aangezien we onze diensten voortdurend ontwikkelen, behouden we ons het recht om deze verklaring inzake gegevensbescherming op ieder gewenst moment te wijzigen, met inachtneming van de relevante regelgeving. Eventuele wijzigingen zullen onverwijld op deze pagina worden gepubliceerd. Ongeacht het voorgaande, dient u deze pagina regelmatig te controleren op eventuele updates. 

 

9. Opslagduur van uw gegevens 

Tenzij anders aangegeven in deze verklaring inzake gegevensbescherming of bepaald door een statuut, bewaren wij 

 

10. Uw wettelijke rechten met betrekking tot uw Gegevens 

Krachtens wettelijke bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming, hebt u op ieder gewenst moment het recht: 

U hebt daarnaast het recht om op ieder gewenst moment iedere toestemming die u hebt gegeven als onderdeel van het registreren voor of het gebruik van onze diensten in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de Verwerking die is uitgevoerd voorafgaand aan de intrekking en op basis van de gegeven toestemming. Met betrekking tot de toestemming voor cookies, kunt u de uitschrijf- en uitschakeling mechanismes gebruiken die voor de verschillende diensten (zie verklaring inzake gegevensbescherming voor de individuele diensten onder 8.2 en 8.4 van deze Website) zijn ingesteld. Dit zorgt ervoor dat een permanente deactiverings cookie wordt geplaatst in uw browser, waardoor wij weten dat uw browser niet moet worden onderworpen aan dergelijke vastlegging van gegevens. N.B.: indien u alle cookies verwijdert die in uw browser zijn geplaatst, dan verwijdert u ook de deactiverings cookie. U dient dan het proces hierboven opnieuw te voltooien indien u ons Platform wilt gebruiken met een ander apparaat of een andere browser. 

U kunt uw toestemming intrekken voor het versturen van onze nieuwsbrief door uw 365 Dagen Succesvol-accountinstellingen zo aan te passen dat het versturen van toekomstige Marketing E-mails wordt geblokkeerd. Daarnaast kunt u klikken op “Uitschrijven” aan het eind van de Marketing E-mail. 

Als u een van de in dit gedeelte vermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met 365 Dagen Succesvol via de onderstaande contactgegevens. Ongeacht andere rechtsmiddelen, hebt u ook het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten. 

 

11. Onze contactgegevens 

Indien u vragen hebt met betrekking tot de Verwerking van uw gegevens als onderdeel van uw gebruik van het Platform of met betrekking tot uw rechten, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via: 


365 Dagen Succesvol B.V.
info@365dagensuccesvol.nl

Vliegtuigstraat 6, 1059 CL Amsterdam
The Netherlands