Lagom = precies goed

Op Knack.be kwam laatst een interessant artikel voorbij over het woord ‘lagom’. ‘Lagom är bäst’, is een bekend Zweeds gezegde. Net genoeg is het beste. Volgens Knack.be is lagom ‘een duurzaam alternatief voor de graaicultuur en het consumentisme, de vereenzelviging van een minder competitieve, meer meelevende maatschappij waarin consensus en gelijkheid centraal staan.’ Klinkt goed.
‘Lagom’ betekent zoiets als ‘niet te veel, niet te weinig, net goed.’ Of: ‘optimaal.’ Alles kan lagom zijn: van het aantal balletjes in je soep tot die bank van de IKEA. Leuk, maar ook weer niet té leuk (of té duur). Gewoon goed. 

Tevreden met je werk

Maar wat heeft dit nu met werk en werkgerelateerde stress en burn-outklachten te maken? Nou, behoorlijk wat. Zweden zijn namelijk niet vies van hard werken en discipline, maar weten ook als de beste dat hun leven niet alleen uit werken bestaat. Om klokslag vijf uur gaan in de meeste bedrijven de computers en de lichten uit en gaan de deuren dicht – als ze niet al experimenteren met een zesurige werkdag.
Uit een door de overheid gesubsidieerd experiment bleek dat verpleegsters (in Nederland een van de groepen die het meest kampt met burn-outklachten) die zes uur werken in een rusthuis in Götenburg – en betaald worden voor acht uur – de helft minder ziek zijn en bijna drie keer minder geneigd zijn om verlof te nemen dan de controlegroep.
Ook geven ze aan twintig procent gelukkiger te zijn en meer energie te hebben, waardoor zowel hun werk als hun privé leven leuker wordt. De kwaliteit van de zorg gaat hierdoor omhoog en er zijn vierenzestig procent meer activiteiten georganiseerd met de bewoners van het rusthuis. Win-win, nietwaar?! 

Werk en privé in balans? Nee, compleet gescheiden! 

Om werk en privé nog meer gescheiden te houden is het ouderschapsverlof voor zowel vader als moeder supergoed is geregeld (vaders krijgen bijvoorbeeld drie maanden verlof met behoud van tachtig procent van hun salaris). Ook is het wettelijk verplichte aantal vakantiedagen net als bij ons vijfentwintig, maar de kans dat een Zweed vaker een dagje (of een weekje, misschien wel een maandje) vrij neemt een stuk hoger omdat ze niet bang zijn dat ze hun werk zomaar kwijtraken. Met andere woorden: Zweden werken lagom. Niet te hard en niet te veel, maar ook niet te weinig. Ze doen wat er gedaan moet worden (uit steeds meer onderzoeken blijkt dat veel mensen in zes uur productiever, gelukkiger en creatiever zijn dan in acht uur. Just saying.) maar ook echt niet meer dan dat. Doordat ze daarnaast een strikte scheiding tussen werk en privé kennen, zijn ze over de hele linie gelukkiger. En wat blijkt? Als de werknemers zich beter voelen, gaan ze ook beter werken. Over win-win gesproken!  

Wat denk jij: wordt het tijd dat wij ook ‘lagom’ gaan werken? Deel het met ons in de comments!